Вихователь дошкільного виховного закладу

 

Посадові обовязки. Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини. Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей. Здійснює навчальний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі дошкільного закладу. Обирає ефективні форми і методи навчально – виховної роботи, творчо використовує кращий педагогічний досвід. Працює у тісній взаємодії з сім’єю, надає консультативну педагогічну допомогу. Виховує повагу до батьків, культурних, національних та духовних цінностей України. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дитини, захищає їх від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати. Повинен мати знання в обсязі педагогічної освіти зі спеціальностей «Педагогіка і психологія» (дошкільна), «Виховання в дошкільному закладі». Має знати дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя і зміцнення здоров’я дітей; методи, форми, засоби здійснення навчально – виховного процесу, організації спілкування, ігор, занять, праці дітей, відповідні програмно – методичні матеріали і документи, досвід провідних педагогів; державну мову.

 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

 

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості.

 

Кваліфікаційні вимоги до категорій

 

Вихователь вищої категорії має вищу педагогічну освіту (дошкільну), виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально – виховного процесу. Стаж роботи – не менше 8 років.

 

Вихователь І категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами виховання і навчання дітей, досяг значних результатів у розв’язанні педагогічних завдань, відзначається загальною культурою, моральними якостями. Стаж роботи – не менше 5 років.

 

Вихователь ІІ категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні методи і форми виховання і навчання дітей. Стаж роботи  - не менше 3 років.

 

Вихователь (спеціаліст)  має вищу або середню педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти виховання та навчання дітей дошкільного віку.