ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ:

 

І. Чи відповідає моє заняття програмі?

 

2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на занятті на­вчальні, виховні і розвиваючі завдання?

 

3. Чи оптимально було визначено зміст заняття, чи відповідає він завданням?

 

4. Що було основним, найсуттєвішим на занятті?

 

Чи зуміла я акцен­тувати увагу дітей на його вивченні?

 

5. Чи вдало визначена структура заняття? Як організована робота із формування основних умінь, навичок, інтересів дітей?

 

Як здійснювались внутріпредметний і міжпредметний зв'язки?

 

6. Які принципи, методи і засоби навчання були на занятті?

 

Чи були вдалими вибір і поєднання?

 

7. Які форми навчання (фронтальні, групові, індивідуальні) домінували на занятті?

 

Чи були вдалими їх вибір і поєднання?

 

8. Чи об'єктивно і коректно оцінені мною знання дітей?

 

9. Чи правильно здійснювався на занятті інструктаж, визначалися об­сяг і складність завдань?

 

Чи було воно диференційованим?

 

10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях дітей?